MULA SA MGA BICOLANIA (Pasalubong)


PASALUBONG MULA SA BICOL

(ABAKA)

Ang ABAKA ay isang klase ng sinulid,seda o pibro na gawa sa sangga ng puno ng saging o ang tinatawag nating (MUSA TEXTTILIS)sa wikang latin sa pilipinas. Sa pilipinas lamang matatagpuan ang klase ng punong ito na nagbibigay ng ganitong klaseng produkto. Dito rin gawa ang sikat na papel sa Mundo na kung tawagin ay (MANILA PAPER) o (PAPEL DE MANILA).

Maraming gawa ang ABAKA  isa na ang produktong ating nakikita sa larawan ngayon. Sa mga gusto pang makita ang iba pang produkto,pumunta lang po sa ating online order:

 

GO TO ONLINE ORDER