Philippine DIgest Sep Edition


PHILIPPINE DIGEST SEP 2012 EDITION

Ang philippine digest ngayong 2012 ng Sep. ay naka focus kay Vilma Santos.

Sa lahat ng mamimili sa HIROKIM STORE ay mamimigay kami sa inyo ng libre katulad pa rin ng dati.

MARAMING SALAMAT PO ULIPhilippine Digest Magazine (by IPC WORLD)

Distributed Free Of Charge