Do you have a flyer? Use DM Service.


SUBUKAN ANG SERBISYO NG PERSONAL ADS. MERON  KA NA BANG FLYERS?  GAMIT NA SA SERBISYO NG DM.
Noong una pa sinimulan na namin ang PERSONAL  ADS SERVICE. Nabasa nyo na ba?
Meron pa tayong  ibang ADS  service. Kung ang ibinebenta nyong  produkto ay may flyers  na, gamitin mo ang serbisyo ng DM para sa lahat.

PALIWANAG.

Ang  serbisyong ito ay iseserbisyo ang  flyer nyo kasama  sa balutan ng DM OF HIROKIM STORE, Ang  mga flyer mo ay kasamang ipadadala sa mga pilipino at philippine clubs sa loob ng japan. Sa dahilan na rin na marami kaming kabatiran. Ang inyong flyer ay ipamamahagi sa ibat-ibang lugar.

PAMAMAHAGI

Oras lang kung kailan mamahagi ng DM ang HIROKIM STORE . Nakatakda ito sa july 2011. Ipadadala namin ang mga flyer nyo kung natapos na ang pagbabayad nyo,At sisimulan na namin ang trabaho sa paglalagay ng flyer sa balutan ng DM.

TINATANGGAP NA SUKAT  NG  FLYER

A5 (148mm x 210mm)  / B4 At A4

HALAGA
Ang presyo ay iba-iba, hindi pareho depende sa bilang ng kopya mo.
(Postage at pagtatapos ng trabaho ay kasama na.)

100pcs.  100yen/1 flyer
300pcs.  90 yen/ 1 flyer
500pcs.  75 yen/  1 flyer
1000pcs.  65 yen / 1 flyer
2000pcs.  40 yen / 1 flyer

Isipin lang, kung maghahanap ng addresses na padadalhan maraming oras ang  gagamitin, at ang pagpapadala sa koryo ay mahal. Kung gagamitin ang serbisyo natin, Hindi  imposibleng  mag anunsiyo ng maraming bilang.

APPLICATION
Merong application form ang ating serbisyo.Pirmahan lang ang form kung  ibig  nyong  magpaserbisyo .Paki padala  ang  application form sa pamamagitan  ng fax.

Tatanungin ang kahulugan o nilalaman ng  ipa-aanunsiyo,at kung kailan nararapat ianunsiyo , Sa pagpapatibay ng kasunduan. Hindi na maaaring  mangyari ang pawalang -bisa (cancel) kung  ang application ay natapos na. Tandaan lang po.

PAGBABAYAD
Puwede  kayong  mag bayad  sa pamamaraan ng  BANK  TRASFER  O  DAIBIKI  (C.O.D.) . pag tapos  ng application , at  pagbabayad , ang trabaho ay uumpisahan na.

SA  IBA PANG  MGA  KAALAMAN
Tumawag lang po sa  HIROKIM STORE OFFICE  (03) 3422 6267

We introduced our Personal Ads service before, Did you read it yet? Then we have another ads service.

If you already have your flyer of sales item. use this DM service of us.


[Explanation]
This service is service that bundles your flier to DM of HIROKIM STORE. Your commodity pamphlet(Flyer) is distributed to a Filipinos and Philippine clubs in Japan.
Because we have a lot of information, your pamphlet can be delivered to various regions.

[Distribution]
Only at time when HIROKIM STORE distributes DM. Next DM is scheduled in July 2011.
You must send us your pamphlet(Flyer) after you pay. We do the work bundled to DM.

[Flyer Size that we accept]
A5(148mm x 210mm) or B4 or A4 (it folds)

[Price]
The pricecharge is different depending on your number of copies. (A postage and enclosed work are included. )

100pcs: 100yen/1 flyer
300pcs: 90yen/ 1 flyer
500pcs: 75yen/ 1 flyer
1000pcs: 65yen/ 1 flyer
2000pcs: 40yen/ 1 flyer

Please imagine it. Time that you search for all addresses. And, the mail price of Japan. If our service is used, it is possible to advertise it in large quantities.

[Application]
The application is done with the application form. Please send it by fax for the application form.

An advertising content is examined. When the advertisement is appropriate, we accept application. The contract is approved. It is not possible to cancel when application is completed, and note it, please.

[PAYMENT]
Please pay by the bank transfer or DAIBIKI after completing application.
After you pay, work is begun.

If you want to learn more, call us.
HIROKIM STORE OFFICE: 03-3422-6267