NEW OUR PAMPHLET DISTRIBUTION


 

DISTRIBUSYON O PAMAMAHAGI SA BAGONG PAMPHLET

 Sa  lahat ng  mga suking mamimili sa HIROKIM STORE maging sa mga baguhan na parokyano natin Kami ay nakapamigay na sa inyo ng ating pamphlet. paumanhin lang po na sana ay paki tingin sa ating mga mail boxes .

Sa mga mamimili naman po sa pamamaraan ng Internet . kung gusto nyo pong magkaroon ng atinr pamphlet tawag lang po kayo sa ating tindahan ng  HIROKIM STORE (03) 3422 6267

MARAMING SALAMAT PO