Philippine Digest Nov. 2012


PHILIPPINE DIGEST Oct 2012 EDITION

Ang philippine digest ngayong 2012 ng Nov. ay naka focus kay KIM CHIU.

Sa lahat ng mamimili sa HIROKIM STORE ay mamimigay kami sa inyo ng libre katulad pa rin ng dati.

MARAMING SALAMAT PO ULIPhilippine Digest Magazine (by IPC WORLD)

Distributed Free Of Charge