Philippine Digest Oct 2012


PHILIPPINE DIGEST Oct 2012 EDITION

Ang philippine digest ngayong 2012 ng Oct. ay naka focus kay AGA MUHLACH.

Sa lahat ng mamimili sa HIROKIM STORE ay mamimigay kami sa inyo ng libre katulad pa rin ng dati.

MARAMING SALAMAT PO ULIPhilippine Digest Magazine (by IPC WORLD)

Distributed Free Of Charge