PARA SA MAMIMILI


PARA SA MAMIMILI

Sa HIROKIM STORE … may maliit na pamigay po kami sa inyo sa kada pamimili ninyo sa store natin…sa Internet sasamahan po natin ng colgate  shasei…

 ang bawat  balot ng pinamili natin… maliit na bagay po para maalala natin na tayo ay pilipino pa rin sa panlasa o paggamit ng mga bagay na nanggagaling  sa ating bansa….maliit na bagay para sa iyong alala.

 

Check Our Online Order Now!! 

MARAMING SALAMAT PO

HIROKIM STORE