TRANSLATION SERVICE


TRANSLATION  SERVICE

TO ALL VALUE COSTUMER,

Sa mga naghahanap ng pagpapalit salita O tinatawag na ( translation ). narito po kami sa HIROKIM STORE para serbisyuhan ng pagpapalit wika. katulad ng ( CERTIFICATE LIVE OF BIRTH), ( CERTIFICATE OF  MARRIAGE ) , japan family certificate ( KOSEKI-TOUHON ) at  iba pa…

( PAALALA LANG PO )

Sa mga magpapagawa ng palit wika, Maaari lang po na ang dokumentong papeles na ating ipagagawa ay malinaw ang sinasaad O malinaw ang kopyang ipadadala sa amin. O dili kaya isulat sa isang malinis na papel ang mga nakasaad na parokyano.kadalasan po ang parte ng pangalan ng doktor,petsa,numirong nakatatak. at iba pa…ito ay kailan sa mga papeles na malabo ang kopya O pagkakasulat lamang…

Sa iba pang kaalaman pumunta lang po sa PAGE ng HIROKIM STORE. lahat ng pwede natin gawing palit wika ay nakasaad po. maging ang bawat pahina.

O di kaya tumawag sa amin sa HIROKIM STORE tagalog serbisyo po tayo.

CALL: (03)3422-6267 mula 9:00 ng umaga hanggang 6:00 ng gabi.

MARAMING SALAMAT PO.

RELATED LINK

HIROKIM STORE Translation Service