PA-LOAD KA NA!! (mula sa Smart)


 PA-LOAD KA NA !!

HIROKIM STORE PASA-LOAD SERVICE

MULA  SA SMART LOAD..

Ang mabilisang pag pa-paload na magagamit mo mula rito sa loob ng japan hanggang sa pilipinas. Puwede ka na ring mag load sa pilipinas o pasa load na tinatawag. napakadaling  matanggap walang isang minuto nasa iyo na ang load na gusto mong halaga.

E-Load na

30peso: 100yen
60peso: 200yen
115peso: 360yen
200peso: 700yen
300peso: 1000yen
500peso: 1500yen
1000peso: 2800yen

PAANO BIBILI?

 Ito ay para sa mga malalapit na mamimili, at sa mga mamimili sa Internet na gumagamit ng credit card. Sa mga malalayong lugar naman na may gustong mag load o paload puwede tayong bumili na gamit ang credit card lamang o sa mga bumibili ng daibiki ng dress ,cosmetics,shoes puwede nating isabay ang pagbili ng load. Ituro lang sa amin ang telephone no.090——ok na.

Post Office payment also available.

SUBOK NA NG MARAMI , SUBUKAN MO RIN.!!

 

…. Apply HIROKIM STORE PASA-LOAD SERVICE (Online Order)

From Mobile Website (Scan QR code)

Pasa-Load Service 

 

Sa iba pang kaalaman tumawag lang sa amin.

HIROKIM STORE (03-3422-6267)

Tagalog /english ok mula 9am.-11pm.