2011 DRESS SUMMER SALE! SALE! PRICE!!!!


 DRESS SUMMER SALE !SALE!PRICE!!!!

2011 SUMMER PRICE ¥1,800 Lang(mini)

¥2,500 Lang (long). 

Tag-init na naman ! naglabas uli kami ng mga damit na malamig sa balat,malambot na tela at comfortable habang nasa trabaho ka. Lahat ng (MINI DRESS ) ¥3,000 ,ngayon ay  ¥1,800 lang .(LONG DRESS) ¥4,500, ngayon ay ¥2,500 lang. Ang mga Damit (DRESS) na ito ay nanggaling sa ibat-ibang lugar halimbawa sa ..

KOREA / THAILAND /CHINA /USA /JAPAN

(F) FREE SIZE 

FABRICS: NABABANAT ANG TELA (expanded)

MINI DRESS 624

Hindi nakalagay lahat dito ang litrato(Picture) ng mga damit. Sa mga walang pamphelet  pumunta sa ..

CHECK NOW!! HIROKIM STORE ONLINE STORE

VISIT →  http://www.hirokim.ph/pg/cart/cart.cgi?cate8 (English)

http://hirokimstore.shop-pro.jp/?mode=cate&cbid=552016&csid=0 (Japanese)

CALL US: 03-3422-6267