COLORED PHILIPPINES MARK STRAP


 COLORED PHILIPPINES MARK STRAP

¥1,000 yen lang!!

 

Mabenta sa mga hapon at pilipino ngayon. May  11 kulay na pagpipilian nyo. maliit na pasalubong / pamigay / pangregalo sa mga kaibigang hapones , maging kakilala ,kasintahan o asawa. bata  o babae puwede. magagamit sa ( ID / Ballpen / Cellphone  / pasmo na may lalagyan  o susi ng locker sa trabaho).

Philippines Strap Red

HABA: 42cm

TELANG GINAMIT : Nylon

BILANG NG KULAY: (11 colors)

Philippines Strap Lineup2Philippines Strap Lineup1

Blk. /Blue/Cyan/Yellow /Lime /Green/ Red /Magenta /Purle/ Pink / Gray  (11 COLOR)

ONLINE ORDER

http://www.hirokimstore.jp/en/?p=71

Sa kadagdagan ng katanungan Tawag lang sa amin sa

HIROKIM STORE (03-3422 6267)