DONATION REPORT


Hanggang May 31 nagawa namin ang “GAMBAROU!NIPPON!PROMO”.Ito ay isang
CHARITY PROGRAM para sa mga biniktima ng lindol.Ang mga kinita sa aming
promo ay ibinigay namin sa mga grupo katulad ng simbahan kung saan
sumusuporta sa mga biniktima.

Maraming hapones at pilipino ang sumali sa charity program. marami pong
salamat sa inyo!!! At sa tingin namin na ang inyong magandang intensyon
ay siguradong maka-aabot sa mga naging biktima.
God Bless you.

Ang Kontribusyon ay isinagawa sa pamamagitan ng mga sumusunod na
outlines.

JUNE 9 2011
To CTIC (Catholic Tokyo International Center)
http://www.ctic.jp/

Ang halaga po

100.000 (Juman yen)
53850 (fifty three thousand,eight hundred fity pesos).

Ipanalangin natin sila.
God Bless.


Receipt And Letter of thanks From CTIC

Catholic Tokyo International Center Catholic Tokyo International Center


Until May 31, We did “GANBAROU! NIPPON! PROMO”. It is a charity program to earthquake victims. Earnings of this PROMO are contributed to the Catholic group which supports victims.

A lot of Japanese and pilipino people joined this charity program. Thank you very much! We think that your good intentions surely reach the victims.
God Bless you.

The contribution is done by the following outlines.

JUNE 9 2011
To CTIC (Catholic Tokyo International Center)
http://www.ctic.jp/

Amount of Money
100,000yen (53850 pesos)

We pray. God Bless.