03-3422-6267

SEND YOUR CHRISTMAS EVENT

FOR PHILIPPINE BAR-CLUB, PUB, SNACK SEND YOUR CHRISTMAS EVENT INFORMATION HIROKIM STORE Personal Ads Service Section accepts your Christmas Event Information , Information is announced here to Japanese People. It is free of charge. If you know correct information, Click following banner, send information to us. By Mobile Phone We annouce your event in our […]

Read More »

Do you have a flyer? Use DM Service.

SUBUKAN ANG SERBISYO NG PERSONAL ADS. MERON  KA NA BANG FLYERS?  GAMIT NA SA SERBISYO NG DM. Noong una pa sinimulan na namin ang PERSONAL  ADS SERVICE. Nabasa nyo na ba? Meron pa tayong  ibang ADS  service. Kung ang ibinebenta nyong  produkto ay may flyers  na, gamitin mo ang serbisyo ng DM para sa lahat. […]

Read More »

Try! Personal Ads Service

Kami ay magbibigay ng serbisyo sayo, Alam mo ba  ito? Ipakikilala  namin ang mga sumusunod  sa  aming  mga ADS  serbisyo dito. 1. Personal  Ads  Service ( Print  &  Distribution ) Gamitin ang pinakamadaling  pag-aanunsiyo para sayo. Ito ay itinatakda ang pag-imprenta at ang pamamahagi ng balutan ng inyong flyer. Halimbawa ay ang  inyong  negosyo / […]

Read More »