BICOL ABAKA KEY HOLDERS


G021

BICOL KEY HOLDER  (G021)

FROM BICOL, ABAKA KEY HOLDER AND COCONUTS KEY HOLDERS.

Lagyanan ng susi / palawit ng ng bag o para sa maliit na wallet.
Gawa rin ito sa pilipinas sa lugar naman ng bicol. Kadalasang pinamimigay pasalubong sa ibang bansa nanggagaling.

GAWA SA ABAKA :5X4cm
GAWA SA BALAT NG NIYOG :5X2 cm
GAWA SA BALAT :6X2cm /4X4 cm

Order Number Title (List Price)Retail Price(Incls Tax)
Status Quantity unit  
G021-01 BICOL KEY HOLDER 01 (¥500) ¥350
Sold Out pcs Sold Out
G021-02 BICOL KEY HOLDER 02 (¥500) ¥350
Sold Out pcs Sold Out
G021-03 BICOL KEY HOLDER 03 (¥500) ¥350
Sold Out pcs Sold Out
G021-04 BICOL KEY HOLDER 04 (¥500) ¥350
Sold Out Sold Out
G021-05 BICOL KEY HOLDER 05 (¥500) ¥350
Sold Out pcs Sold Out
G021-06 BICOL KEY HOLDER 06 (¥500) ¥350
Sold Out pcs Sold Out
G021 G021 G021 G021 G021 G021
|| Copyright protection
We refuse the reproduction use without permission of the HIROKIM STORE for all contents.(the text, the image, the photograph, and the trademark, etc.). When there is a violation, and when it is malignant, We take legal measures.

ペイパル|Mastercard, VISA, American Express, Discover, UnionPay, JCB