BICOL ABAKA COIN PURSE


G022

BICOL COIN PURSE  (G022)

Ang ABAKA ay isang klase ng sinulid, seda o pibro na gawa sa sanga ng punong saging o ang tinatawag nating (MUSA TEXTILIS) sa wikang latin, Sa pilipinas lamang matatagpuan ang klase ng punong saging na ito na nagbibigay ng ganitong klase ng produkto. Dito rin gawa ang sikat na papel sa mundo na kung ating tawagin ay ang MANILA PAPER o PAPEL DE MANILA

SIZE: 10cm x 5cm x 3cm

Order Number Title (List Price)Retail Price(Incls Tax)
Status Quantity unit  
S022-01 BICOL COIN PURSE 01 (¥800) ¥500
In Stock pcs
S022-02 BICOL COIN PURSE 02 (¥800) ¥500
In Stock pcs Sold Out
S022-03 BICOL COIN PURSE 03 (¥800) ¥500
In Stock pcs
S022-04 BICOL COIN PURSE 04 (¥800) ¥500
In Stock pcs
G022 G022 G022 G022
|| Copyright protection
We refuse the reproduction use without permission of the HIROKIM STORE for all contents.(the text, the image, the photograph, and the trademark, etc.). When there is a violation, and when it is malignant, We take legal measures.

American Express Master Card VISA JCB